Algemene voorwaarden.

Door het plaatsen van een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard.

Auteursrecht.

Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is. De foto's rechtenvrij afgeleverd bij de opdrachtgever betekent onbeperkt gebruik alleen door die opdrachtgever en voor niet-commerciële doeleinden. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van 100% van de gehanteerde licentievergoeding.

De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan de fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik (website, social media, etc.), tenzij door de klant van te voren anders is aangegeven. Voor drukwerk, zoals flyers e.d. wordt door de fotograaf vooraf toestemming aan de klant gevraagd.

Bij opdrachten voor bedrijven dient duidelijk te worden aangegeven wat het doel van de opdracht is. Onbeperkte licentie van beelden is alleen mogelijk na toestemming van de fotograaf.

Digitale bestanden.

Digitale bestanden worden alleen in jpeg formaat geleverd. Het is niet toegestaan om digitale beelden (jpeg-lage resolutie) online te plaatsen anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Het is eveneens niet toegestaan digitale beelden (jpeg-hoge resolutie) af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden.
Als digitale bestanden elders worden afgedrukt, is I Catch Fotografie niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

Copyright.

Het is niet toegestaan materiaal van I Catch Fotografie, beelden of teksten uit de website of Facebook van I Catch Fotografie te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Offerte.

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. De offerte is 10 werkdagen geldig na dagtekening.

Vergoeding.

Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding in aanmerking. In geval van overmacht of falen van techniek is de fotograaf aansprakelijk voor niet meer dan de overeengekomen vergoeding.

Factuur en betaling trouwreportages.

Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Op verzoek is het mogelijk om in overleg in termijnen te betalen. Een opdracht voor een trouwreportage is pas definitief na betaling van een vast voorschot van € 250,- of 50% van het overeengekomen tarief.

Factuur en betaling diverse foto opdrachten.

Bij betaling van de factuur dient men vooraf en uiterlijk 2 dagen voor het plaatsvinden van de foto opdracht, 50% van het overeengekomen tarief middels een overschrijving op het bankrekeningnummer van I Catch Fotografie te voldoen. De opdracht wordt door deze betaling bevestigd. In overleg wordt een datum bepaald waarop de shoot zal plaats vinden.

Annulering.

Bij een trouwreportage geldt dat als de opdracht binnen 6 maanden voor de gereserveerde huwelijksdatum wordt geannuleerd, 50% van de reportagekosten in rekening wordt gebracht. Bij een annulering binnen 3 maanden wordt 75% van de reportagekosten in rekening gebracht. De aanbetaling voor reservering van de trouwdatum van € 250,- wordt niet gerestitueerd.
Bij annulering van een foto opdracht, binnen 24 uur voor de gereserveerde datum/tijd, worden 50% van de reportagekosten in rekening gebracht.

Levering en verzending.

Voor levering van fotoproducten is de fotograaf afhankelijk van derden, de termijn hiervoor wordt in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. De verzendkosten van fotoproducten zijn voor rekening van de klant.

Aansprakelijkheid.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten tenzij sprake is van nalatigheid door de fotograaf. De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag.
Alleen aangetekende en verzekerde zendingen kunnen bij schade geclaimd worden. Voor beschadigde zendingen per envelop kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld.

I Catch Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als digitale bestanden elders worden afgedrukt.

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

Op alle rechtsverhoudingen tussen I Catch Fotografie en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

© I Catch Fotografie | 0223-628840 | 06-36424743 | KvK Alkmaar nr: 59516496 | IBAN NL18 INGB 0006 2384 45